A REACH-rendelet megértése

A REACH-rendelet egy európai uniós rendelet, amelynek célja, hogy az uniós vegyipar versenyképességének javítása mellett fokozza az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagok által potenciálisan okozott kockázatokkal szemben. Az állatkísérletek számának csökkentése érdekében támogatja az anyagok veszélyértékelésének alternatív módszereit is.

A REACH-rendelet elvileg minden vegyi anyagra alkalmazandó: nem csupán az ipari folyamatokban felhasználtakra, hanem a mindennapi életünk során, például a tisztítószerekben, a festékekben, valamint az árucikkekben, mint pl. ruhákban, bútorokban és elektromos berendezésekben felhasznált anyagokra is. Következésképpen a rendelet hatással van a vállalatok többségére Európa-szerte.

A REACH-rendelet a bizonyítás terhét a vállalatokra helyezi. A rendeletnek való megfelelés érdekében a vállalatoknak meg kell határozniuk az általuk gyártott és az EU-ban forgalmazott anyagokhoz kapcsolódó kockázatokat, és kezelniük kell azokat. Be kell mutatniuk az ECHA-ank az anyag biztonságos felhasználásának módját, és tájékoztatniuk kell a kockázatkezelési intézkedésekről a felhasználókat.

Amennyiben a kockázatok nem kezelhetők, a hatóságok különbözőképpen korlátozhatják az anyagok felhasználását. Hosszú távon a legveszélyesebb anyagokat kevésbé veszélyesekkel kell helyettesíteni.

A REACH-rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szól. A rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba.

Hogyan működik a REACH-rendelet?

A REACH-rendelet az anyagok tulajdonságaival és veszélyeivel kapcsolatos információk összegyűjtésére és értékelésére vonatkozó eljárásokat alapozza meg.

A vállalatoknak regisztrálniuk kell anyagaikat, és ehhez együtt kell működniük más vállalatokkal, amelyek ugyanazt az anyagot regisztrálják.

Az ECHA fogadja és megfelelőségük tekintetében értékeli az egyes regisztrálásokat, az EU tagállamok pedig kiválasztott anyagokat értékelnek az emberi egészség és a környezet tekintetében felmerülő kezdeti aggályok tisztázása céljából. A hatóságok és az ECHA tudományos bizottságai értékelik az anyagok kockázatainak kezelhetőségét.

A hatóságok megtilthatják a veszélyes anyagok felhasználását, ha azok kockázatai kezelhetetlenek. Dönthetnek úgy is, hogy egy adott felhasználást korlátoznak, vagy azt előzetes engedélyezéshez kötik.

A REACH-rendelet hatása a vállalatokra

A REACH-rendelet hatást gyakorol számos iparág vállalatainak széles skálájára, még olyanokra is, amelyek nem is gondolják, hogy vegyi anyagokkal van dolguk.

A REACH-rendelet alapvetően háromféle szereplőt különböztet meg:

Gyártó: Amennyiben Ön vegyi anyagokat állít elő, vagy saját felhasználásra vagy másoknak történő eladásra (beleértve az exportot is), akkor Önnek a REACH–rendelet alapján várhatóan fontos feladatai lesznek.

Importőr: Amennyiben Ön valamely árut – továbbértékesítésre szánt egyedi anyagot, keveréket vagy készterméket, mint pl. ruhát, bútort vagy műanyag terméket – az EU-n/EGT-n kívülről vásárol, akkor Önnek a REACH-rendelet alapján valószínűleg lesz néhány feladata.

Továbbfelhasználók: A vállalatok többsége használ vegyi anyagokat, aminek időnként nincsenek is tudatában. Ezért ha ipari vagy foglalkozásszerű tevékenysége során vegyi anyagokkal foglalkozik, ellenőriznie kell kötelezettségeit. Előfordulhat, hogy a REACH‑rendelet alapján feladatai lesznek.

Forrás: https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

Egyéb, bővebb információ: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites/default/files/REACHt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf